Lublin – modlitwa za ofiary Wielkiego Głodu na Ukrainie

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

Panachyda za dusze ofiar Wielkiego Głodu na UkrainieUkraińska prawosławna społeczność Lublina podobnie jak Ukraińcy na całym świecie w ostatnim tygodniu listopada wspominała modlitewnie ofiary Wielkiego Głodu na Ukrainie 1932-1933 roku. 25 listopada w prawosławnej parafii św. Metropolity Piotra (Mohyły) po niedzielnej Boskiej Liturgii odsłużono panachydę (nabożeństwo żałobne) za wszystkich synów i córki Cerkwi Prawosławnej i narodu ukraińskiego, którzy zmarli śmiercią głodową w tych złych czasach. Zapraszamy do wysłuchania mini-reportażu z tego wydarzenia, w którym usłyszycie fragment Boskiej Liturgii, panachydę oraz komentarz starosty cerkiewnego i historyka dr. Grzegorza Kuprianowicza. Nabożeństwa celebrują ks. Jarosław Szczur i ks. diakon dr Aleksy Kucy.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.