Lublin – obchody 65 rocznicy akcji „Wisła”

Język nagrania: polski, ukraiński i cerkiewno-słowiański

Lublin - obchody 65 rocznicy akcji "Wisła"W niedzielę 9 grudnia odbyły się lubelskie obchody 65 rocznicy akcji „Wisła”, która tragicznie wpłynęła na losy Ukraińców i Cerkwi Prawosławnej na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu. Uroczystości, których organizatorami były Parafia Prawosławna Św. Piotra (Mohyły) w Lublinie oraz Towarzystwo Ukraińskie, składały się z panachydy za ofiary akcji „Wisła” oraz seminarium Akcja „Wisła” po 65 latach. Zapraszamy do wysłuchania reportażu z tego wydarzenia.