Ludowa Kapela Bandurzystek Zorianycia ze Lwowa

Język nagrania: polski i ukraiński

Ludowa Kapela Bandurzystek „Zorianycia” Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki - Lwów (Ukraina)XVIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich. Występ Ludowej Kapeli Bandurzystek „Zorianycia” Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie na Ukrainie w czasie sobotniego koncertu w Terespolu.

 

Źródło: www.mfkw.pl