Męski Chór Kliros z Gorlic

Język nagrania - ukraiński

Miêdzynarodowy Festiwal Kolêd Wschodnios³owiañskichMęski Chór Kameralny Ośrodka Kultury Prawosławnej „Kliros” z Gorlic na sobotnim koncercie w Terespolu w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

 

Źródło: www.mfkw.pl