Dar wiary

Metropolita Nikolaos (Chatzinikolaou) i siostra Elżbieta (Niczyporuk)

To była dla wielu słuchaczy wykładu najciekawsza część, gdy Metropolita Nikolaos opowiadał o swojej posłudze duszpasterskiej wśród osób niewierzących i tych które niespodziewanie otrzymały dar wiary.  W tej opowieści władyka Mikołaj przytoczył wzruszającą historię Starca Paisjusza, który przyczynił się do otrzymania łaski wiary przez młodego niewierzącego człowieka. Spotkanie z biskupem Nikolaosem, prawosławnym teologiem i w przeszłości naukowcem, dobyło się 12 maja br. w Auli Collegium Pharmaceuticum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.