Ważność postów

Kolejny dokument spośród wielu, które zostały wypracowane i podpisane na Wielkim i Świętym Soborze Prawosławnym, jest poświęcony ważności postów. Więcej→

Autonomia

W pierwszym tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy na greckiej wyspie Kreta odbył się Wielki i Święty Sobór Prawosławny. Arcybiskup Abel omawia trzeci z soborowych dokumentów – Autonomia. Więcej→