Miłość nieprzyjaciół

Ewangelię czyta ks. mitrat Andrzej Łoś

W siedemnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o miłości nieprzyjaciół. Ewangelię w cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. mitrat Andrzej Łoś. Kazanie w tym dniu wygłosił ks. mitrat Mirosław Wiszniewski. Słowa Ewangelii poprzedziły pouczenia Apostoła Pawła z listu do Koryntian.

Miłość nieprzyjaciół

31. Rzecze Pan: I jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak też wy im czyńcie.
32. I jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, to cóż to za łaska? Albowiem i grzesznicy miłuj ą tych, którzy ich miłują.
33. I jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, to cóż to za łaska? I grzesznicy czynią tak samo.
34. I jeśli dajecie pożyczkę tym, od których macie nadzieję otrzymać, to cóż to za łaska? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby otrzymać tyle samo.
35. Wy o wiele więcej – miłujcie wrogów waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, niczego nie oczekując. A zapłata wasza będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, bo On łaskawy jest dla niewdzięcznych i złych.
36. Bądźcie szczodrobliwi, jak i Ojciec wasz szczodrobliwy jest.

 

Łk 6, 31-36 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close