Miłość nieprzyjaciół

Ewangelię czyta ks. mitrat Andrzej Łoś

W siedemnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o miłości nieprzyjaciół. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. mitrat Andrzej Łoś. Kazanie w tym dniu wygłosił ks. wikariusz Jerzy Łukaszewicz.

Miłość nieprzyjaciół

31. Rzecze Pan: I jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak też wy im czyńcie.
32. I jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, to cóż to za łaska? Albowiem i grzesznicy miłuj ą tych, którzy ich miłują.
33. I jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, to cóż to za łaska? I grzesznicy czynią tak samo.
34. I jeśli dajecie pożyczkę tym, od których macie nadzieję otrzymać, to cóż to za łaska? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby otrzymać tyle samo.
35. Wy o wiele więcej – miłujcie wrogów waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, niczego nie oczekując. A zapłata wasza będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, bo On łaskawy jest dla niewdzięcznych i złych.
36. Bądźcie szczodrobliwi, jak i Ojciec wasz szczodrobliwy jest.

 

Łk 6, 31-36 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.