Młodzież – przeszłość i przyszłość

Zachęcamy do wysłuchania słów refleksji Abp. Abla – ordynariusza diecezji lubelsko-chełmskiej, odnośnie życia i znaczenia działalności różnych struktur młodzieżowych w cerkwi w Polsce. Władyka wraca wspomnieniami do początków ruchu młodzieżowego oraz kreśli przed młodymi ludźmi ich główne zadanie na przyszłość.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.