Mniej znane aspekty sprawowania Boskiej Liturgii

Mniej znane aspekty sprawowania Boskiej Liturgii

Na kolejnym plenarnym spotkaniu Bractwa CiM 15 grudnia 2019 roku z prelekcją pt. „Mniej znane aspekty sprawowania Boskiej Liturgii” wystąpił ks. Jerzy Łukaszewicz. Opiekun duchowy lubelskiego koła bractwa w w swoim wystąpieniu skoncentrował się na Proskomidii, czyli pierwszej części Boskiej Liturgii, która odbywa w ołtarzu za zamkniętymi carskimi wrotami. W czasie Proskomidii kapłan z prosfor wycina cząsteczki, które w finale Liturgii wraz z winem po mistycznej przemianie będą stanowiły Komunię Świętą. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem audytorium, dlatego też wyrażono chęć kontynuacji tematyki, zainicjowanej tym pierwszym wykładem Ojca Jerzego. Spotkanie miało miejsce w niedzielę 15 grudnia w świetlicy parafialnej przy ul. Ruskiej 15.