Mniszki z Turkowic śpiewały w Lublinie na Dniach Bałkańskich

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Chór Żeńskiego Monasteru w Turkowicach8 maja 2013 r. w Lublinie zaśpiewał Chór Żeńskiego Monasteru pw. Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Występ odbył się w ramach Dni Bałkańskich, organizowanych przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mniszki zaśpiewały trzy bizantyjskie pieśni prawosławne: Stichiry Paschy, Stichira św. księciu Borysowi, Dostojno Jest.