Modlitwa na poświęcenie świec

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Cerkiewne świeceNa niedzielę 2 lutego 2014 roku przypadło jedno z dwunastu wielkich świąt – Spotkanie Pańskie, w czasie którego są święcone świece. Z tego tytułu zaraz po Liturgii Świętej w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie została odmówiona modlitwę w intencji poświęcenia świec.