Modlitwa i uczynki

Język nagrania - polski

Ks. prot. Jan DmitrukPrezentujemy homilię ks. prot. Jana Dmitruka – międzyleskiego proboszcza, wygłoszoną w VI niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy. Zapis nagrania – Damian Łuciuk.

 

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.