Modlitwy wieczornego nabożeństwa Pięćdziesiątnicy

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ikona Trójcy ŚwiętejZachęcamy do wysłuchania modlitw wieczornego nabożeństwa, sprawowanego bezpośrednio po świątecznej Boskiej Liturgii w dniu Pięćdziesiątnicy. W czasie tego nabożeństwa po raz pierwszy od święta Paschy oddajemy chwałę Bogu poprzez klękanie. Zapisu nagrań w lubelskiej katedrze dokonał Paweł Bakunowicz.