Mój patron – konkurs młodzieżowego bractwa

Mój patron - konkurs BMP

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym pt.: Mój patron. Każdy z nas ma swojego niebiańskiego patrona, ale czy zna jego żywot? Wie kiedy żył, skąd pochodził i kiedy czcimy się jego pamięć? Bractwo Młodzieży Prawosławnej zachęca dzieci i młodzież do udziału w konkursie literacko-plastycznym, którego ideą jest rozpowszechnienie wiedzy na temat swoich niebiańskich patronów. Prace zgłębiające wiedzę na ten temat mają na celu zainspirowanie dzieci i młodzieży, by zapoznali się z żywotami tych świętych oraz jeszcze chętniej zanosili modlitwy do swych niebiańskich patronów. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane dowolną techniką i na dowolnym formacie oraz literackie: wiersze, eseje, opowiadania.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

  • uczniowie szkoły podstawowej: klasy 0-III i IV-VI
  • uczniowie gimnazjum
  • uczniowie szkoły średniej

Organizatorzy przyznają po 3 cenne nagrody za najlepsze prace w każdej z kategorii wiekowych oraz wyróżnienia.

Mój patron - plakat konkursu BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Mój patron – plakat konkursu BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Szczegóły w serwisie BMP naszej diecezji …