Największe przykazanie

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk czerwone szaty

W piętnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o największym przykazaniu oraz fragment – Jezus Synem Bożym. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie odczytał ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę w lubelskiej katedrze wygłosił ks. Jerzy Łukaszewicz.

Największe przykazanie

35. W tych dniach, pewien znawca Prawa przystąpił do Jezusa wystawiając Go na próbę:

36. – Nauczycielu, które przykazanie jest w Prawie największe?
37. Jezus zaś rzekł mu: – Będziesz miłował Pana, Boga twego, całym twym sercem i cala twą duszą, i całym twym umysłem.
38. To jest pierwsze i największe przykazanie.
39. Drugie zaś jest podobne do niego: – Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego.
40. Na tych dwóch przykazaniach trzyma się całe Prawo i Prorocy.

Jezus Synem Bożym

41. A gdy byli zebrani faryzeusze, zapytał ich Jezus,

42. mówiąc: – Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią Mu: – Dawida.
43. Mówi im: – Dlaczego więc Dawid w Duchu nazywa go Panem, mówiąc:
44. rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę wrogów twoich pod stopy twoje.
45. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jak może być synem Jego?
46. I nikt nie mógł Mu odpowiedzieć nawet słowem, nikt też od tych dni nie odważył się więcej Go pytać.

Mt 22, 35-46 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.