Nakarmienie pięciu tysięcy

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W ósmą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o nakarmieniu pięciu tysięcy. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę w lubelskiej katedrze wygłosił JE Arcybiskup Abel.

Nakarmienie pięciu tysięcy

14. W tych dniach, ujrzał Jezus tłum liczny, i ulitował się nad nimi, i uleczył spośród nich tych, którzy niedomagali.
15. Gdy nastał wieczór, podeszli do Niego uczniowie, mówiąc: – Pustynne jest to miejsce i godzina już późna – odeślij tłumy, aby rozeszli się po wsiach, by kupić sobie jedzenia.
16. [Jezus] zaś rzekł do nich: – Nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść!
17. Oni zaś mówią Mu: – Nie mamy tu nic więcej jak tylko pięć chlebów i dwie ryby.
18. On zaś rzekł: – Przynieście mi je tutaj.
19. I kazał tłumom usiąść na trawie. Wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzawszy w Niebo, pobłogosławił, połamał i dał chleby uczniom, uczniowie zaś tłumom.
20. I jedli wszyscy, i nasycili się, i zebrali dwanaście pełnych koszy resztek jedzenia.
21. A jedzących było pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
22. I zaraz rozkazał uczniom, aby wsiedli do łodzi i udali się przed Nim na drugi brzeg, zanim On odeśle tłumy.

 

Mt 14, 14-22 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.