Nauka, filozofia, teologia, wiara

Metropolita Nikolaos (Chatzinikolaou) i siostra Elżbieta (Niczyporuk)

W drugiej części spotkania Metropolita Nikolaos odpowiadał na pytania słuchaczy z sali. Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad zadał dwa pytania. 1. Czy w środowiskach prawosławnych można mówić o próbach dialogu pomiędzy nauką, filozofią i  teologią. 2. Czy transhumanizm (próby przekraczania granicy humanum, czyli tego co ludzkie w celu stworzenia istoty post ludzkiej), który w środowiskach naukowych zachodu jest zjawiskiem coraz bardziej popularnym, jest w ocenie biskupa powodem do niepokoju, czy też raczej zjawiskiem marginalnym. Oto odpowiedzi, których udzielił Metropolita Nikolaos.