Niedziela Adoracji Krzyża Pańskiego

Język nagrania - ukraiński

Niedziela Adoracji Krzyża PańskiegoZapraszamy do wysłuchania Ewangelii Niedzieli Adoracji Krzyża Pańskiego (Mk 8,34-9,1) z lubelskiej parafii św. metropolity Piotra (Mohyły). Czyta ks. diakon dr Aleksy Kucy.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.