Niemiłosierny sługa

Język nagrania - polski

Ks. Wiesław SkiepkoPrezentujemy kazanie ks. Wiesława Skiepko – nosowskiego proboszcza, wygłoszone w XI niedzielę po Pięćdziesiątnicy. Duchowny podejmuje egzegezę ewangelicznego opowiadania o złym słudze (Mt 18, 23-35).  Zapis nagrania – Damian Łuciuk.

 

 

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.