Niezapomniana Chełmszczyzna

Język nagrania - ukraiński

Cmentarz prawosławny w Śniatyczach (fot. Elwira Plis)Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Bohdanem Bodejko, który reprezentuje pokolenie chołmszczaków, urodzone już w Ukrainie Radzieckiej.

Opowiedział nam o losach swojej rodziny, mieszkającej przed drugą wojną światową w Śniatyczach – wsi, w której urodził się JE Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa. Podzielił się również refleksjami na temat przekazywania pamięci o Chełmszczyźnie kolejnym pokoleniom młodych Ukraińców, którzy właśnie tutaj mają swoje korzenie. Rozmową nagrano 27 września 2013 roku podczas święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego w parafii prawosławnej św. Metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie, na które przybyli pielgrzymi z lwowskiego Towarzystwa „Chołmszczyna”.