Nowa emigracja zza wschodniej granicy jako wyzwanie religijne i kulturowe

Międzynarodowa konferencja popularno-naukowa V edycji festiwalu

Tydzień temu zakończyła się V edycja festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe”, nad którym nasz portal sprawuje patronat medialny. Pierwszego dnia odbyła się bardzo ciekawa międzynarodowa konferencja popularno-naukowa pt. „Nowa emigracja zza wschodniej granicy w Lublinie jako wyzwanie religijne i kulturowe”, gdzie można było wysłuchać prelegentów z USA i z Polski. Prezentujemy materiały z tej ważnej konferencji.

  • JE Abel (Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski) – Wprowadzenie w tematykę konferencji – OBEJRZYJ WYKŁAD…
  • Very Rev. Dr. Josiah Trenham (Saint Katherine College, San Marcos, California, USA) – Współczesna misja prawosławna w zsekularyzowanym świecie (The Contemporary Orthodox mission in a secularized world) – OBEJRZYJ WYKŁAD…
  • Very Rev. Prof. Arkadiusz Mironko (Indiana University East, School of Business and Economics, Richmond Indiana, USA) – Wyzwania i możliwości zbawienia prawosławnych chrześcijan we współczesnym podlegającym przemianom świecie (Challenges and opportunities for salvation of Orthodox Christians in a contemporary changing world) – OBEJRZYJ WYKŁAD…
  • Ks. prof. dr hab. Andrzej Pietrzak SVD (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Religiologii i Misjologii) – Doświadczenie misyjne Kościoła. Lekcje dla Europy Środkowo-Wschodniej – OBEJRZYJ WYKŁAD…

Konferencję prowadził i dyskusję po jej zakończeniu moderował prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – OBEJRZYJ DYSKUSJĘ…

Wydarzenie odbyło się 4 września 2020 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Międzynarodowa konferencja popularno-naukowa V edycji festiwalu

Międzynarodowa konferencja popularno-naukowa V edycji festiwalu WDKL