Nowa wierna w lubelskiej parafii katedralnej

Nowa wierna lubelskiej parafii - Siostra Weronika

W czasie Boskiej Liturgii, sprawowanej w lubelskiej cerkwi katedralnej w jedenastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Abla, do sakramentów spowiedzi i komunii świętej przystąpiła po raz pierwszy Siostra Weronika, która wstąpiła tym samym do grona wiernych prawosławnych. Gratulacje do nowej lubelskiej parafianki skierował Władyka Abel, który na pamiątkę tego ważnego wydarzenia wręczył również Siostrze Weronice ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej.

Siostra Weronika odbiera ikonę od Władyki Abla

Siostra Weronika odbiera pamiątkową ikonę od Władyki Abla

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.