Nowe koło Bractwa CiM w Białej Podlaskiej

Członkowie koła terenowego Bractwa CiM w Białej Podlaskiej

W niedzielę 23 czerwca 2019 roku powołano do życia kolejne, już 18 koło terenowe Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Zebranie Założycielskie poprzedziła Boska Liturgia odprawiona w cerkwi św. św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej, którą celebrował ks. prot. Andrzej Pugacewicz – proboszcz bialskiej parafii. Po zakończeniu nabożeństwa w Podlaskim Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej odbyło się zebranie założycielskie koła, na które przybyły 23 osoby. Jako pierwszy głos zabrał Bazyli Piwnik – przewodniczący Zarządu Głównego Bractwa CiM, który przywitał przybyłych na zebranie oraz przybliżył zebranym obowiązki i prawa członków stowarzyszenia. Opowiedział pokrótce o celach, jakie do tej pory zrealizowało Bractwo oraz o założeniach, jakie ma na przyszłość. Przedstawił możliwości jakie mogą otworzyć się przed kołem terenowym w Białej Podlaskiej.

Następnie przystąpiono do formalnego wyboru zarządu koła. W toku obrad i przeprowadzonych głosowań wybrano nowe władze koła terenowego Bractwa CiM w Białej Podlaskiej, które tworzą następujące osoby:

  • Maria Mielaniuk – przewodnicząca koła terenowego
  • Monika Gościk – zastępca przewodniczącej
  • Iwona Samoszuk – sekretarz
  • Agnieszka Rudzka – skarbnik.

Wybrano również Komisją Rewizyjną w składzie:

  • Anatol Mielaniuk – przewodniczący
  • Justyna Jaszczuk
  • Iwona Bursztyka.

Następnie przy gromkich oklaskach przewodniczący Zarządu Głównego Bractwa CiM Bazyli Piwnik złożył gratulacje nowo wybranym władzom koła. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.