O bogaczu i Łazarzu

Czytanie Świętej Ewangelii

W dwudziestą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza – przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie do Ewangelii wygłosił w tą niedzielę wygłosił w lubelskiej katedrze JE bp Warsonofiusz, biskup Siemiatycki, który gościł w Lublinie z okazji święta Lubelskiej Ikony Matki Bożej.

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

19. Rzecze Pan taką przypowieść: był pewien człowiek bogaty i przyodziewał się w purpurę i bisior, co dzień wspaniale się zabawiając.
20. Nędzarz zaś pewien, imieniem Łazarz, leżał porzucony pod jego wrotami, cały we wrzodach.
21. I jakże pragnął zaspokoić głód tym, co spadało ze stołu bogacza, ale tylko psy przychodziły lizać jego gnijące rany.
22. Stało się zaś, że umarł nędzarz i został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama; umarł też i bogacz, i został pogrzebany.
23. I w hadesie, wśród męczarni, podniósłszy oczy swoje, widzi w oddali Abrahama i Łazarza na łonie jego.
24. I zawołał głośno: – Ojcze, Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył czubek palca swego w wodzie i zwilżył mój język, gdyż męki cierpię w tym płomieniu.
25. Abraham zaś odrzekł: – Dziecko, przypomnij sobie, że w życiu twym wiodło ci się dobrze, tak jak Łazarzowi – źle; a teraz jemu pociecha, tobie zaś – męka.
26. A ponadto pomiędzy nami i wami rozciąga się przepaść bezdenna, żeby ci, którzy by nawet chcieli stąd przejść do was albo stamtąd do nas, nie mogli się przedostać.
27. Odrzekł więc: – Proszę cię zatem, ojcze, abyś posłał go do domu mego ojca;
28. mam bowiem pięciu braci, niech przestrzeże ich, aby i oni nie znaleźli się w tym miejscu męczarni.
29. Na co Abraham: – Mają Mojżesza i Proroków, niech ich słuchają!
30. On zaś odrzekł: – O, nie, ojcze, Abrahamie! Ale gdyby ktoś z umarłych przyszedł do nich, nawrócą się.
31. Odparł mu: – Jeśli Mojżesza i Proroków nie posłuchają, to nie przekona ich nawet ktoś, kto zmartwychwstał.

Łk 16, 19-31; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.