O Bożym Narodzeniu na Północnym Podlasiu

Język nagrania - ukraiński

Boże NarodzenieO świętach Bożego Narodzenia na Północnym Podlasiu opowiedział dr Mikołaj Roszczenko, który urodził się w Kleszczelach, ale już kilkadziesiąt lat mieszka w Lublinie. Dziś wspomina bożonarodzeniowe tradycje ze swego dzieciństwa i stara się je przekazać w niezmienionej formie swoim wnukom w Lublinie. Dr Mikołaj Roszczenko kilkadziesiąt lat pracował jako wykładowca UMCS w Lublinie. Jest też jednym z liderów ukraińskiej społeczności prawosławnej na Podlasiu i Chełmszczyźnie. Ukraińską wspólnotą prawosławną Lublina tworzą dziś ludzie z Północnego i Południowego Podlasia, Chełmszczyzny, Ziemi Przemyskiej, Chełmszczyzny oraz migranci z Ukrainy, którzy przybyli tu w ciągu ostatnich lat.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.