O dobrym pasterzu

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk purpurowe szaty

W drugą niedzielę Wielkiego Postu przypada święto św. Grzegorza Palamasa. Z tego tytułu jest czytana Ewangelia wg św. Jana o dobrym pasterzu. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk.

O dobrym pasterzu

9. Rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego: Ja jestem bramą, przeze Mnie jeśli ktoś wejdzie, zbawiony zostanie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.

10. Złodziej przychodzi tylko, aby kraść, zarzynać i zatracać. Ja przyszedłem, aby życie mieli i mieli w obfitości.
11. Ja jestem tym dobrym pasterzem; dobry pasterz życie swoje oddaje za owce.
12. Najemnik, ten, który nie jest pasterzem, dla którego te owce nie są własne, widzi nadchodzącego wilka i porzuca owce, i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza.
13. Bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce.
14. Ja jestem tym dobrym pasterzem i znam Moje, i Moje Mnie znają.
15. Jak Ojciec Mnie zna, tak i Ja znam Ojca i duszę Moją oddaję za owce.
16. A mam inne owce, które nie są z tej zagrody. I te trzeba Mi prowadzić, i głos Mój usłyszą, i nastanie jedno stado, jeden pasterz.

 

J 10, 9-16, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

 

Ikona św. Grzegorza Palamasa w lubelskiej cerkwi katedralnej

Ikona św. Grzegorza Palamasa w lubelskiej cerkwi katedralnej