O miłości bliźniego i miłosiernym Samarytaninie

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W dwudziestą pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o miłości bliźniego i miłosiernym Samarytaninie. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w czasie Boskiej Liturgii odprawianej w tym dniu wygłosił ks. dr Andrzej Konachowicz.

O miłości bliźniego i miłosiernym Samarytaninie

25. W tych dniach, pewien znawca Prawa przyszedł do Jezusa i chcąc poddać Go próbie, rzekł: – Nauczycielu, co powinienem uczynić, aby otrzymać udział [w] życiu wiecznym?
26. On zaś powiedział do niego: – W Prawie co jest napisane? Co czytasz?
27. On zaś odpowiadając, rzekł: – Będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i całą duszą twoją, i całą mocą twoją, i całą myślą twoją, a bliźniego twego jak samego siebie.
28. Odrzekł mu: – Prawidłowo odpowiedziałeś, czyń to, a żyć będziesz.
29. On zaś chcąc siebie usprawiedliwić, powiedział do Jezusa: – A kto jest bliźnim moim?
30. A Jezus podjął to pytanie: – Pewien człowiek zstępował z Jeruzalem do Jerycha i wpadł między zbójców. Ci obdarli go i poraniwszy, poszli sobie, zostawiając go półumarłego.
31. Kapłan pewien przypadkowo schodził tą drogą i zobaczywszy go, ominął.
32. Podobnie i lewita, który znalazł się na tym miejscu, popatrzył i ominął go.
33. Pewien natomiast podróżny, Samarytanin, przechodząc koło niego i zobaczywszy go, wzruszony ulitował się.
34. I przystąpiwszy, przewiązał mu rany, polewając oliwą i winem; posadziwszy go zaś na swoje juczne zwierzę, przewiózł do gospody i otoczył go troską.
35. Nazajutrz wydobywszy dwa denary, wręczył je właścicielowi gospody i rzekł: – Opiekuj się nim, a gdybyś wydał coś więcej, ja oddam ci, wracając.
36. Który z tych trzech, według ciebie, postąpił jak z bliźnim wobec tego, który wpadł między zbójców?
37. Odrzekł: – Ten, który postąpił wobec niego miłosiernie. Powiedział mu Jezus: – Idź i ty czyń podobnie.

 

Łk 10, 25-37; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.