O miłości bliźniego i miłosiernym Samarytaninie

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W dwudziestą trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o miłości bliźniego i miłosiernym Samarytaninie. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w czasie Boskiej Liturgii odprawianej w tym dniu wygłosił JE abp Abel.

O miłości bliźniego i miłosiernym Samarytaninie

25. W tych dniach, pewien znawca Prawa przyszedł do Jezusa i chcąc poddać Go próbie, rzekł: – Nauczycielu, co powinienem uczynić, aby otrzymać udział [w] życiu wiecznym?
26. On zaś powiedział do niego: – W Prawie co jest napisane? Co czytasz?
27. On zaś odpowiadając, rzekł: – Będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i całą duszą twoją, i całą mocą twoją, i całą myślą twoją, a bliźniego twego jak samego siebie.
28. Odrzekł mu: – Prawidłowo odpowiedziałeś, czyń to, a żyć będziesz.
29. On zaś chcąc siebie usprawiedliwić, powiedział do Jezusa: – A kto jest bliźnim moim?
30. A Jezus podjął to pytanie: – Pewien człowiek zstępował z Jeruzalem do Jerycha i wpadł między zbójców. Ci obdarli go i poraniwszy, poszli sobie, zostawiając go półumarłego.
31. Kapłan pewien przypadkowo schodził tą drogą i zobaczywszy go, ominął.
32. Podobnie i lewita, który znalazł się na tym miejscu, popatrzył i ominął go.
33. Pewien natomiast podróżny, Samarytanin, przechodząc koło niego i zobaczywszy go, wzruszony ulitował się.
34. I przystąpiwszy, przewiązał mu rany, polewając oliwą i winem; posadziwszy go zaś na swoje juczne zwierzę, przewiózł do gospody i otoczył go troską.
35. Nazajutrz wydobywszy dwa denary, wręczył je właścicielowi gospody i rzekł: – Opiekuj się nim, a gdybyś wydał coś więcej, ja oddam ci, wracając.
36. Który z tych trzech, według ciebie, postąpił jak z bliźnim wobec tego, który wpadł między zbójców?
37. Odrzekł: – Ten, który postąpił wobec niego miłosiernie. Powiedział mu Jezus: – Idź i ty czyń podobnie.

 

Łk 10, 25-37; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

 

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close