Misja cerkwi prawosławnej we współczesnym świecie

W pierwszym tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy na greckiej wyspie Kreta odbył się Wielki i Święty Sobór Prawosławny. Na soborze podpisano szereg dokumentów, będących owocem kilkudziesięcioletniej pracy zespołów roboczych. Arcybiskup Abel, który był uczestnikiem Soboru z ramienia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, omawia pierwszy z nich – Misja cerkwi prawosławnej we współczesnym świecie.