O pielgrzymowaniu na św. Górę Athos

Język nagrania - polski

Arcybiskup AbelWładyka Abel dzieli się z nami swoimi przeżyciami z ostatniej pielgrzymki duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej do republiki mnichów, centrum prawosławnego monastycyzmu, na świętą Górę Athos w Grecji. Przypomnijmy, iż pielgrzymka odbyła się w drugiej połowie listopada 2013 r.

JE Abel wyjaśnia też wagę życia monastycznego, które toczy się nieprzerwanie od ponad tysiąca lat na świętej Górze Athos dla prawosławia.