O pielgrzymowaniu na ziemie przodków

Język nagrania - ukraiński

Jarosław Spilnyk w Brzeźnie - lipiec 2012 r.Jarosław Spilnyk mieszka w Gródku na Ukrainie, gdzie jest przewodniczącym lokalnego oddziału Towarzystwa „Chołmszczyna”. Towarzystwo zrzesza Ukraińców wysiedlonych z Chełmszczyzny i Podlasia w latach 40-tych dwudziestego wieku na Ukrainę Radziecką. Jego matka urodziła się pod Tomaszowem Lubelskim. Jarosław Spilnyk kilka razy do roku pielgrzymuje do miejsc, w których przed drugą wojną światową żyli, pracowali i modlili się jego przodkowie.