O spotkaniu z Chrystusem

Język nagrania - rosyjski

Ikona Narodzenia ChrystusaZachęcamy do wysłuchania homilii metr. Hilariona (Ałfiejewa) dotyczącej święta Narodzenia Jezusa Chrystusa. Przemyślenia hierarchy przedstawiają cel i tajemnicę Wcielenia.  Homilia pochodzi ze zbioru Ночь прошла, а день приблизился (Noc minęła, a dzień się przybliżał). Czyta więzień Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.