O uzdrowieniu opętanego

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W dziewiętnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o uzdrowieniu opętanego. Ewangelię w lubelskiej katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz lubelskiej parafii katedralnej. Czytanie Ewangelii poprzedziły pouczenia Apostoła Pawła z listu do Koryntian.

O uzdrowieniu opętanego

26. W tych dniach, dopłynął Jezus do krainy Gerazeńczyków, która jest naprzeciw Galilei.
27. A gdy zstąpił na ląd, wyszedł Mu naprzeciw z miasta pewien mężczyzna, mający demony. Już od dawna nie wkładał odzienia i nie przebywał w domu, ale w grobowcach.
28. Widząc Jezusa, krzyknąwszy, przypadł do Niego i donośnym głosem zawołał: – Co Ci do mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie męcz mnie!
29. Albowiem nakazywał duchowi nieczystemu wyjść z człowieka. Bo od dłuższego czasu porywał był go gwałtownie; wiązany był łańcuchami i trzymany w okowach, lecz rozrywając więzy, gnany był przez demona na pustkowia.
30. Zapytywał go Jezus: – Jak ci na imię? On zaś rzekł: – Legion! Albowiem liczne demony weszły w niego.
31. I prosiły Go, aby im nie kazał odchodzić do otchłani.
32. Było tam zaś duże stado świń pasące się na górze. I poprosiły Go [demony], aby pozwolił im w nie wejść. I pozwolił im.
33. Gdy zaś demony wyszły z człowieka, weszły w świnie i runęło stado z urwiska do jeziora, i utopiło się.
34. Widząc zaś, co się stało, ci, którzy paśli, uciekli i rozpowiedzieli [to] w mieście i po zagrodach.
35. Wyszli więc [ludzie], by zobaczyć, co się stało, i przyszli do Jezusa, i znaleźli tego człowieka, z którego wyszły demony, odzianego, zdrowego na umyśle, siedzącego u stóp Jezusa. I przestraszyli się.
36. Opowiedzieli zaś im ci, którzy widzieli, jak opętany przez demony został uratowany.
37. I poprosiło Go całe mnóstwo mieszkańców krainy gerazeńskiej, aby odszedł od nich. Albowiem ogarnął ich strach wielki. On zaś wszedłszy do łodzi, zawrócił.
38. Prosił Go zaś mężczyzna, z którego wyszły demony, aby mógł z Nim być. Odesłał go jednak, mówiąc:
39. – Wróć do domu swego i opowiadaj o tym, co ci Bóg uczynił. I odszedł, rozgłaszając po całym mieście, co mu uczynił Jezus.

 

Łk 8, 26-39; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close