O Zacheuszu

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W pierwszą niedzielę zapowiadającą okres Wielkiego Postu jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o Zacheuszu. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś. Przed Ewangelią został odczytany list Apostoła Pawła do Tymoteusza.

O Zacheuszu

1. W tych dniach, przyszedł Jezus do Jerycha.
2. A oto mąż, nazwany imieniem Zacheusz, który był przełożonym celników i bogaczem,
3. starał się zobaczyć, któż to ten Jezus, a nie mógł ze względu na tłum, albowiem był małego wzrostu.
4. I pobiegłszy naprzód, wszedł na drzewo sykomory, aby ujrzeć Go, miał bowiem tamtędy przechodzić.
5. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzawszy w górę, rzekł do niego: – Zacheuszu, pośpiesz się, zejdź, dzisiaj bowiem trzeba Mi pozostać w domu twoim.
6. I pośpieszywszy się, zszedł i przyjął Go z radością.
7. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: – Do człowieka grzesznego poszedł w gościnę.
8. Zacheusz zaś, stanąwszy, powiedział do Pana: – Oto połowę mojej majętności, Panie, daję biednym, a jeśli od kogoś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie.
9. Powiedział do niego Jezus: – Dzisiaj zbawienie stało się temu domowi, jako że i ten jest synem Abrahama.
10. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, by szukać i zbawić to, co zginęło.

 

Łk 19, 1-10; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk