Objawienie Pańskie

Ikona Objawienia Pańskiego

6 stycznia według nowego stylu przypada jedno z dwunastu wielkich świąt w prawosławnym kalendarzu liturgicznym – Objawienie Pańskie, czyli Chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie, zwane potocznie świętem Jordanu. Z tego też tytułu w cerkwi został odprawiony molebień, w czasie którego władyka Abel odczytał Ewangelię wg św. Marka – Chrzest Jezusa Chrystusa, a także dokonał wyświęcenia wody, która będzie służyła wiernym przez cały rok. Prezentujemy zapis filmowy fragmentów tego pięknego nabożeństwa.

Chrzest Jezusa Chrystusa

9. W tych właśnie dniach zdarzyło się, że przyszedł także Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie.

10. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozdzierające się niebiosa i Ducha osiadającego na Nim niby gołębica.

11. A z niebios rozległ się głos: – Ty jesteś Moim Synem umiłowanym, i w Tobie znalazłem upodobanie!

 

Mk 1, 9-11; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.