Obrzęd obmycia nóg w Wielki Czwartek

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Wielki_Czwartek_2012W Wielki Czwartek po Św. Liturgii odbywa się obrzęd obmycia nóg. Czyni się tak na pamiątkę Chrystusa, który obmył nogi dwunastu apostołom. Prezentujemy nagrania z lubelskiej cerkwi katedralnej pw.Przemienienia Pańskiego.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.