Odrestaurowane cerkwie

Cerkiew Świętej Trójcy w Dubience

Prezentujemy filmy przewodnickie o odrestaurowanych prawosławnych cerkwiach z całej Polski. W ostatnich latach dzięki zaangażowaniu JE Arcybiskupa Abla, proboszczów parafii i opiekunów duchowych oraz Fundacji Dialog Narodów, a także dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej wiele z tych zabytkowych obiektów udało się poddać gruntownej renowacji i przywrócić do dawnej świetności.


Odrestaurowane cerkwie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Cerkiew Zaśnięcia Bogarodzicy w Hrubieszowie

Prezentujemy film przewodnicki, opowiadający o historii i walorach zabytkowej Cerkwi Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie, leżącej na szlaku kulturowym „Śladami Wsc[...]

Cerkiew Narodzenia NMP we Włodawie

Prezentujemy film przewodnicki, opowiadający o historii i walorach zabytkowej Cerkwi Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodawie, leżącej na szlaku kulturowym "Śladami Wscho[...]

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Terespolu

Prezentujemy film przewodnicki, opowiadający o historii i walorach zabytkowej Cerkwi Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Terespolu, leżącej na szlaku kulturowym „Śladami Wschodniosłowi[...]

Kaplica cmentarna Opieki Matki Bożej w Holi

Prezentujemy film przewodnicki, opowiadający o historii i walorach zabytkowej kaplicy cmentarnej Opieki Matki Bożej w Holi, leżącej na szlaku kulturowym „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradyc[...]

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dobratyczach

Prezentujemy film przewodnicki, opowiadający o historii i walorach zabytkowej Cerkwi Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dobratyczach, leżącej na szlaku kulturowym „Śladami Wschodni[...]

Cerkiew Świętej Trójcy w Dubience

Prezentujemy film przewodnicki, opowiadający o historii i walorach zabytkowej Cerkwi Prawosławnej Świętej Trójcy w Dubience, leżącej na szlaku kulturowym "Śladami Wschodniosłowiańskiej Trady[...]

Cerkiew św. Jana Teologa w Chełmie

Film przewodnicki, prezentujący historię diecezji chełmskiej, a także historię i walory zabytkowe cerkwi prawosławnej pw. św. Jana Teologa w Chełmie, leżącej na szlaku kulturowym "Śladami Ws[...]

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Uhrusku

Oto film przewodnicki, prezentujący historię i walory zabytkowe cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Uhrusku, leżącej na szlaku kulturowym "Śladami Wschodniosłowiańsk[...]

Cerkiew świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy

Film przewodnicki opowiada o prawosławnej cerkwi świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy. Pierwsza prawosławna świątynia istniała w Sosnowicy już w II połowie XVI wieku. Obecnie istnie[...]

Odrestaurowane cerkwie Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej

Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej

Prezentujemy film przewodnicki, opowiadający o historii i walorach zabytkowej cerkwi św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej, leżącej na szlaku kulturowym „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji[...]

Cerkiew św. Apostoła Łukasza w Kunkowej

Prezentujemy film przewodnicki, opowiadający o historii i walorach zabytkowej cerkwi prawosławnej św. Apostoła Łukasza w Kunkowej, leżącej na szlaku kulturowym „Śladami Wschodniosłowiańskiej[...]

Cerkiew Spotkania Pańskiego w Morochowie

Prezentujemy film przewodnicki, opowiadający o historii i walorach zabytkowej cerkwi Spotkania Pańskiego w Morochowie, leżącej na szlaku kulturowym „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji”. [...]

Odrestaurowane cerkwie Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi

Prezentujemy film przewodnicki, opowiadający o historii i walorach zabytkowej cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi, leżącej na szlaku kulturowym „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradyc[...]

Kapliczka prawosławna w Białowieży

Prezentujemy film przewodnicki, opowiadający o historii i walorach zabytkowej kapliczki prawosławnej w Białowieży, leżącej na szlaku kulturowym „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji”. Kapl[...]

Cerkiew Prawosławna św. św. Cyryla i Metodego w Białowieży

Prezentujemy film przewodnicki, opowiadający o historii i walorach zabytkowej Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego w Białowieży, leżącej na szlaku kulturowym „Śladami Wschodniosłowi[...]