Ogólnopolski Konkurs Pisania Ikon – Włodawa 2013

Język nagrania - polski

Wernisaż wystawy Pisanie Ikon Włodawa-2013Zapraszamy do obejrzenia filmu, zrealizowanego przez więźniów Zakładu Karnego we Włodawie, który opowiada genezie Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon – Włodawa 2013. 24 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbył się wernisaż ikon, napisanych przez osadzonych, którzy brali udział w konkursie. I Ogólnopolski Konkurs Pisania Ikon został objęty patronatem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla – Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk-a Włodzimierza Głucha.

Montaż i realizacja filmu – zespół osadzonych ds. kulturalno-oświatowych Zakładu Karnego we Włodawie w składzie: Grzegorz Jasiński, Piotr Nowak, Łukasz Sarzyński, Grzegorz Grabiec.