Orędzie Paschalne JE Arcybiskupa Abla

Orędzie Paschalne Władyki Ab;a

Orędzie paschalne JE Arcybiskupa Abla do Czcigodnego Duchowieństwa, świątobliwych Mniszek i Mnichów oraz wszystkich Boga miłujących wiernych Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Orędzie w Paschalny poniedziałek w katedrze prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie odczytał ks. mitrat Andrzej Łoś.