Orędzie Paschalne Świętego Soboru Biskupów

Orędzie Paschalne Soboru Biskupów

W czasie Boskiej Liturgii, sprawowanej w Paschalną Noc, w cerkwiach prawosławnych w całej Polsce zostało odczytane Orędzie Paschalne Świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie orędzie odczytał ks. mitrat Andrzej Łoś.