Ostrzeżenie przed chciwością

Ewangelia - Przemienienie Jezusa

W dwudziestą drugą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza – ostrzeżenie przed chciwością. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w czasie Boskiej Liturgii, odprawianej w tym dniu wygłosił JE Arcybiskup Abel.

Ostrzeżenie przed chciwością

16. Rzecze Pan taką przypowieść: – Pewnemu bogatemu człowiekowi obrodziło pole.
17. I rozmyślał sobie, mówiąc: – Co mam zrobić? Albowiem nie mam gdzie zebrać moich plonów.
18. I rzekł: – Zrobię tak: rozbiorę moje spichrze i zbuduję większe. I zbiorę tam całe zboże i dobra moje.
19. I powiem duszy mej: – Duszo, masz wiele dóbr odłożonych na wiele lat. Wypoczywaj, jedź, pij, raduj się!
20. Ale rzekł do niego Bóg: – Głupcze, tej nocy zażądają od ciebie duszy twej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie?
21. Tak jest z tym, który skarby sobie gromadzi, a nie u Boga się bogaci.

 

Łk 12, 16-21; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.