Ostrzeżenie przed chciwością

Ewangelia

W dwudziestą piątą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza – ostrzeżenie przed chciwością. Ewangelię w cerkwi Więcej→

O uzdrowieniu opętanego

Ewangelia - białe szaty

W dwudziestą drugą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o uzdrowieniu opętanego. Ewangelię Więcej→

Przypowieść o siewcy

Ewangelia - białe szaty

W dwudziestą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w czasie Boskiej Liturgii w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg. św. Łukasza – przypowieść o siewcy.  Więcej→