Bogactwo i życie wieczne

Ewangelia

W dwudziestą ósmą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o bogactwie i życiu wiecznym. Ewangelię w cerkwi katedralnej Więcej→

Uzdrowienie kobiety w sabat

Ewangelię na Uspienije czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W dwudziestą szóstą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o uzdrowieniu kobiety w sabat. Ewangelię w cerkwi katedralnej Więcej→

Ostrzeżenie przed chciwością

Ewangelia

W dwudziestą piątą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza – ostrzeżenie przed chciwością. Ewangelię w cerkwi Więcej→