Miłość nieprzyjaciół

Ewangelię czyta ks. mitrat Andrzej Łoś

W siedemnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o miłości nieprzyjaciół. Ewangelię w cerkwi katedralnej Więcej→

Powołanie pierwszych uczniów

Ewangelię czyta ks. diakona Marek Waszczuk

W szesnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o powołaniu pierwszych uczniów. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Więcej→

Największe przykazanie

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk czerwone szaty

W piętnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o największym przykazaniu oraz fragment – Jezus Synem Bożym. Ewangelię Więcej→

Jezus wzywa do naśladowania

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk czerwone szaty

21 września wg nowego stylu to niedziela po święcie Podwyższenie Krzyża Pańskiego. W czasie Liturgii została odczytana Ewangelia wg św. Marka – Jezus wzywa do Więcej→

Przypowieść o uczcie weselnej

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W czternastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza – przypowieść o uczcie weselnej. Ewangelię w lubelskiej katedrze czyta Więcej→