Palmowa Niedziela

Palmowa Niedziela w lubelskiej katedrze

W tym roku tzw. Palmowa Niedziela, czyli jedno z dwunastu wielkich chrześcijańskich świąt, które przywołuje wjazd Chrystusa do Jerozolimy, przypadło 1 kwietnia. Więcej→

4 z 292<<...3456...>>

Jezus ukazuje się uczniom

Ewangelia - Przemienienie Jezusa

W pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim jest czytana Ewangelia wg św. Jana – Jezus ukazuje się uczniom. Niedziela ta jest nazywana świętem Antypaschy Więcej→

Ewangelia Paschalna

Ewangelia - Przemienienie Jezusa

Na Paschę, czyli najważniejsze z chrześcijańskich świąt są czytane początkowe wersety Ewangelii wg św. Jana, bodaj najbardziej mistycznego fragmentu Pisma Więcej→

Zmartwychwstanie Jezusa

Ewangelia na Wielką Sobotę

W czasie Boskiej Liturgii, odprawianej w Wielką Sobotę rano, jest czytany fragment kończący Ewangelię wg św. Mateusza o zmartwychwstaniu Jezusa. Ewangelię Więcej→

Wskrzeszenie Łazarza

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

Palmowa Niedziela to jedno z dwunastu wielkich świąt w kalendarzu liturgicznym. W tym dniu w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Jana o Więcej→