Sztuka pisania ikon

Sztuka pisania ikon - warsztat dobrych praktyk ikonograficznych

W czasie ostatniej trzeciej edycji festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” miał miejsce bardzo ciekawy warsztat pt. „Sztuka pisania ikon – warsztat Więcej→

5 z 302<<...4567...>>

Przypowieść o siewcy

Ewangelia - białe szaty

W dwudziestą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w czasie Boskiej Liturgii w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg. św. Łukasza – przypowieść o siewcy.  Więcej→

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Ewangelia

W dziewiętnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w czasie Boskiej Liturgii w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg. św. Łukasza o wskrzeszeniu Więcej→

Powołanie pierwszych uczniów

Ewangelia - białe szaty

W siedemnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o powołaniu pierwszych uczniów. Ewangelię w cerkwi katedralnej Więcej→