Palmowa Niedziela

Palmowa Niedziela w lubelskiej katedrze

W tym roku tzw. Palmowa Niedziela, czyli jedno z dwunastu wielkich chrześcijańskich świąt, które przywołuje wjazd Chrystusa do Jerozolimy, przypadło 1 kwietnia. Po zakończeniu Boskiej Liturgii w katedrze prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie tradycyjny moleben odprawił i poświęcenia gałązek wierzbowych dokonał Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel w asyście duchowieństwa lubelskiej cerkwi.