Panachyda w Sahryniu – reportaż

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

Pomnik w SahryniuZapraszamy do wysłuchania reportażu z Sahrynia, gdzie w paschalny piątek 10 maja 2013 r., jak co roku, odsłużono nabożeństwo żałobne za dusze ukraińskich prawosławnych mieszkańców wsi zamordowanych w 1944 r.

W reportażu usłyszymy arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla, który celebrował nabożeństwo,  Ambasadora Iwana Hrycaka – Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie, prezesa Związku Ukraińców w Polsce Piotra Tymę, prezesa Towarzystwa Ukraińskiego dr. Grzegorza Kuprianowicza, wiceprezesa Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Chołmszczyna” we Lwowie Ołeksandra Wołoszyńskiego oraz byłych mieszkańców Chełmszczyzny z Towarzystwa „Chołmszczyna” z Galicji. Od jesieni 2008 r. na sahryńskim cmentarzu stoi pomnik ku czci ukraińskich prawosławnych mieszkańców wsi zamordowanych w 1944 r., który do dzisiaj nie został uroczyście odsłonięty i wyświęcony.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.