Panachyda w Sahryniu

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

Panachyda w SahryniuW paschalny piątek 10 maja 2013 r. jak co roku w Sahryniu odsłużono nabożeństwo żałobne za dusze ukraińskich prawosławnych mieszkańców wsi zamordowanych w 1944 r. Po raz pierwszy panachyda miała tak uroczysty charakter: рaschalnemu nabożeństwu żałobnemu w Sahryniu przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel, uczestniczyli w nim także Ambasador Iwan Hrycak – Konsul generalny Ukrainy w Lublinie, Prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma, Prezes Towarzystwa Ukraińskiego dr Grzegorz Kuprianowicz. Oddać cześć pomordowanym w Sahryniu i na całej Chełmszczyźnie Ukraińcom licznie przybyli także przedstawiciele Towarzystwa „Chołmszczyna” i wierni z diecezji lubelsko-chełmskiej.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.